รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน ได้เข้ารับการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2564-2565 “ประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Our Address

ชั้น 8 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Email Us

contact@nlpru.lpru.ac.th

Call Us

โทรฯ 054-237399 ต่อ 1193
โทรศัพท์มือถือ 09-3473-7260