โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้น ป.1 – 4 และเยี่ยมชมห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมคณะ

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 ร่วมกิจกรรม Summer Course เป็นกิจกรรมให้ความรู้เสริมทักษะ Survival Skill ประสบการณ์ให้นักเรียนและคณะครู จำนวน 35 คน จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล ตามการขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต โดยมีอาจารย์ ไฉไล ผาเงิน อาจารย์อิสรา โยริยะ และอาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย ดำเนินการให้การต้อนรับและอธิบายหุ่นการศึกษาในห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล  หลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมแล้ว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้กล่าวขอบคุณและมอบเงินค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งนำเข้ากองทุนสวัสดิการ คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป