เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการพร้อมคณะทำงานตรวจเยี่ยม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัีตน์และคณะ ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ โดยได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะกรรมการเพื่อนำเสนอโครงการในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

 

 

You missed