คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยใช้หลักการ Triple Touch Program

กิจกรรมคณะ

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยใช้หลักการ Triple Touch Program แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ณ.ห้องประชุม จันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 900 คน