คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

กิจกรรมคณะ

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ทองอุไร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง