ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 อาจารย์อิสรา โยริยะและอาจารย์นิตยา คำยศ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้านการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในการเรียนการสอนพยาบาลในสถานการณ์เรียนเสมือนจริง (Simulation Instructor Training Course) ณ ศูนย์ Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi (SIRCOP) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

You missed