คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยท่านคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งขอขมาและขอพรในพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566″ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
          

You missed