คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน มหกรรมวิชาการ “Edu Festival”

 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดงาน มหกรรมวิชาการ “Edu Festival” ขึ้น ณ อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์การแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนะแนวการจัดการศึกษา โดยในงานครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานโดยการออกบูธประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร นำทีมโดยอาจารย์ประจำคณะพยาบาลและนักศึกษา ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อาจารย์และนักเรียนที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี

 

You missed