เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ทิพยฺสังวาลย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ อาจารย์ไฉไล ผาเงิน อาจารย์อิสรา โยริยะ อาจารย์ศศิธร คำมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีทักษินานุปทานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

      เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ.ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

You missed