มร.ลป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ไฉไล ผาเงิน อาจารย์ อิสรา โยริยะ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา พร้อมนำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายพระพรขอให้พระองค์ท่านทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ หอประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พร้อมกันนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     

You missed