สภาการพยาบาลเชิญชวนพยาบาลสมัครเป็นพยาบาลจิตอาสา โครงการล้านเต้าเราห่วงใย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สภาการพยาบาลขอเรียนเชิญ และเชิญชวนพยาบาลสมัคร เป็นพยาบาลจิตอาสา โครงการล้านเต้าเราห่วงใย ให้ด้วยตาม QR Codeที่แนบมา จะเป็นพลังพยาบาลที่ได้ช่วยกันแสดงบทบาทพยาบาล วันพยาบาลสากล (12พฤษภาคม) ถึงวันพยาบาลแห่งชาติ(21ตุลาคม 2565)