แจ้งประชาสัมพันธ์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

       

        ขณะนี้กองบริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อัพเดตข้อมูลผู้สมัครโปรแกรมออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นขอให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยตรง

โทร (054)237399 ต่อ 3840 หรือ 3850 หรือโทร (054)237399 ต่อ 5162 หรือโทร 086-4215760

LINE ID : 0850294697 หรือ e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com