โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การตรวจมะเร็งเต้านม ในวันที่ 4 และ 9 มกราคม 2566 นำโดยอาจารย์ไฉไล ผาเงิน และอาจารย์สุมิตรา วิชา พร้อมด้วยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองและลงบันทึกผลการตรวจโดยใช้แอพลิเคชั่น “BSE Web Application” 

 

 

 

 

 

 

 

 

You missed