ขอแสดงความยินดี คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรก  กว่า ๓๐ โครงการ‘ โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

      ขอแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรก กว่า ๓๐ โครงการ ใน‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๕ จากทั่วประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อค้นหาชมรมถันยรักษ์ ที่ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะให้นักศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม เข้าถึง และยั่งยืน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่าง ๆ จนเหลือเพียง ๒๖ โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดย ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (กลุ่มที่ ๕) ซึ่ง อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรก 

     ชมรมถันยรักษ์ ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ พร้อมรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานชมรม ฯ ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม จากมูลนิธิธันยรักษ์ ฯ เพื่อจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นรูปธรรม ภายใน ๓ เดือน

 

listname_210765