เดือน: ตุลาคม 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธีเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาค…

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เป็นวิทยากรให้ความรู้มะเร็งเต้านม ในโครงการเสริมสร้างพลังสตรี  พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน …

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา…

You missed