เดือน: มีนาคม 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ ให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 29 มีนาคม 256…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอีก 5 สถาบัน

  วันที่ 21 มีน…

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ลำปาง เป็นวิทยากรในกิจกรรมวิชาการ “ครูพัฒนาท้องถิ่น”

คณาจารย์คณะพยาบาลศาส…

You missed