เดือน: เมษายน 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮ่องห้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์และขอขมาและขอพรในพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566″

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช…

You missed