คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติในกรณีที่นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มคครองค่ารักษาพยาบาล

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่ว […]

Continue Reading

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

         เมื่อวันที่ 25-26  มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา คณะก […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยใช้หลักการ Triple Touch Program

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองพัฒ […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความ […]

Continue Reading