คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยใช้หลักการ Triple Touch Program

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองพัฒ […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]

Continue Reading

โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้น ป.1 – 4 และเยี่ยมชมห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล […]

Continue Reading