คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     เมื่อวันที่ 1-7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศา […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติในกรณีที่นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มคครองค่ารักษาพยาบาล

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่ว […]

Continue Reading

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

         เมื่อวันที่ 25-26  มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา คณะก […]

Continue Reading