หมวดหมู่: กิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพร้อมคณะทำงานตรวจเยี่ยม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566…

โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การตรวจมะเร็งเต้านม

  โครงการภารกิจพิชิตมะเร็…

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา…

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     เมื่อวันที่ 1-7 กันยายน 2…

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติในกรณีที่นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มคครองค่ารักษาพยาบาล

             คณะพยาบาลศาสตร์ ม…

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

         เมื่อวันที่ 25-26  มิ…

You missed