หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้านการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในการเรียนการสอนพยาบาลในสถานการณ์เรียนเสมือนจริง (Simulation Instructor Training Course)

  ระหว่างวันที่ 18-20 มกร…

คณะกรรมการพร้อมคณะทำงานตรวจเยี่ยม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566…

โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การตรวจมะเร็งเต้านม

  โครงการภารกิจพิชิตมะเร็…

มร.ลป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

มร.ลป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธีเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาค…

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เป็นวิทยากรให้ความรู้มะเร็งเต้านม ในโครงการเสริมสร้างพลังสตรี  พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน …

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา…

You missed