คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     เมื่อวันที่ 1-7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศา […]

Continue Reading

กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

        เมื่อวันที่ 9- 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะพยา […]

Continue Reading

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะพยาบ […]

Continue Reading

โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหา […]

Continue Reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะพยาบ […]

Continue Reading

ขอแสดงความยินดี คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรก  กว่า ๓๐ โครงการ‘ โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’

        ขอแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็น […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติในกรณีที่นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มคครองค่ารักษาพยาบาล

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่ว […]

Continue Reading