คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความ […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เริ่มรับสมัคร 2 […]

Continue Reading