คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยรักษาราชการแทนคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และนำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมใจแปลอักษรเป็นรูปเลข 9 และ 10 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

You missed