คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ลำปาง เป็นวิทยากรในกิจกรรมวิชาการ “ครูพัฒนาท้องถิ่น” ในหัวข้อกิจกรรม: การดูแลสุขภาพตนเองและนักเรียนเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาครูพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่ 5 จำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 ณ ห้องผลิตสื่อ อาคาร 52 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

 

 

You missed