ป้ายกำกับ: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮ่องห้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์และขอขมาและขอพรในพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566″

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ ให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 29 มีนาคม 256…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอีก 5 สถาบัน

  วันที่ 21 มีน…

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ลำปาง เป็นวิทยากรในกิจกรรมวิชาการ “ครูพัฒนาท้องถิ่น”

คณาจารย์คณะพยาบาลศาส…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้านการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในการเรียนการสอนพยาบาลในสถานการณ์เรียนเสมือนจริง (Simulation Instructor Training Course)

  ระหว่างวันที่…

คณะกรรมการพร้อมคณะทำงานตรวจเยี่ยม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มกราค…

โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การตรวจมะเร็งเต้านม

  โครงการภารกิจ…

You missed