คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     เมื่อวันที่ 1-7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศา […]

Continue Reading

โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหา […]

Continue Reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะพยาบ […]

Continue Reading