คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความ […]

Continue Reading

โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้น ป.1 – 4 และเยี่ยมชมห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เริ่มรับสมัคร 2 […]

Continue Reading