ป้ายกำกับ: คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธีเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาค…

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     เมื่อวันที่ 1-7 กันยายน 2…

You missed