โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหา […]

Continue Reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะพยาบ […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความ […]

Continue Reading