ป้ายกำกับ: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธีเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาค…

โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้น ป.1 – 4 และเยี่ยมชมห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 25…

You missed