โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้น ป.1 – 4 และเยี่ยมชมห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล […]

Continue Reading