ป้ายกำกับ: nurselpru

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮ่องห้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์และขอขมาและขอพรในพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566″

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ ให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 29 มีนาคม 256…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอีก 5 สถาบัน

  วันที่ 21 มีน…

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ลำปาง เป็นวิทยากรในกิจกรรมวิชาการ “ครูพัฒนาท้องถิ่น”

คณาจารย์คณะพยาบาลศาส…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้านการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในการเรียนการสอนพยาบาลในสถานการณ์เรียนเสมือนจริง (Simulation Instructor Training Course)

  ระหว่างวันที่…

คณะกรรมการพร้อมคณะทำงานตรวจเยี่ยม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มกราค…

โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การตรวจมะเร็งเต้านม

  โครงการภารกิจ…

มร.ลป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

มร.ลป. จัดพิธีถวายพร…

You missed